پائیز و زمستان 1395
بهار و تابستان 1395
[1]Page:
شماره 2
لیست مقالات
گونه‏ شناسی، طبقه‏ بندی و گاهنگاری پیشنهادی سفال‏ های آبی و سفید منطقه‏ ی برخوار (شمال شهر اصفهان)
محمّداسماعیل اسماعیلی‏ جلودار، محمّد مرتضایی، زهرا ملک ‏پور شهرکی
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
بازشناسیِ ساختارِ معماریِ "مسجد علیشاه تبریز" در تداوم جنبش بزرگ‌مقیاس سازیِ دوره‌ی ایلخانی
امین مرادی، بهروز عمرانی
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
بررسی جایگاه صورت های فلکی مَنْطَقَةُ البُروج در آیین ها و باورهای عامیانه ی مردم ایران
محمّدامین حاجی زاده ، مسعود کلانتری سرچشمه
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
گونه شناسی تطبیقی سفالینه های جنوب بلوچستان ایران در دوران اسلامی
سامان فرزین، مریم ظهوریان
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
ریشه یابی نقش مایه های تزئینی در گچبری های امامزاده کرار اصفهان
اکبر شریفی نیا، مجید ساریخانی
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
بررسی نقش‌مایه های اسطوره ای- بومی سقانفارهای شرق مازندران (مطالعه ی موردی سقانفارهای شیاده، لدار، شاهزاده رضا)
مرضیه اکبرپور کامی، آرزو پایدارفرد، حسن هاشمی زرج آباد، علی زارعی
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
گونه شناسی و تبیین مضامین هنر گچبری در مسجدجامع قدیم سیراف
عباسعلی احمدی ، امینه خواجه ، مهرداد پارسایی برازجانی
مشاهده مقاله دریافت اصل مقاله
5432[1]Page: