شیوه نامه نگارش مقاله

ضوابط چاپ مقاله نویسندگان می توانند مقالات خود را از طریق ثبت نام در سامانه www.islamic-archeology.com به سردبیر ارسال دارند. ضروری است مقاله‌های ارسالی به نشریه دوفصلنامه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی از ویژگی‌های زیر برخوردار باشند:

1. عنوان مقاله با موضوع‏های نشریه تناسب داشته باشد.

2. از واژگان تخصصی رایج و معادل آن‌ها در رشتة مورد نظر استفاده ‌شود.

3. مقاله بر اساس منابع معتبر و تا حد امکان جدید تدوین ‌شود و به لحاظ اخلاق علمی منابع استفاده‌ شده به صراحت در متن مقاله مشخص شده باشد.

4. مرتبة علمی، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارة تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان قید شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، مسئول مکاتبه مشخص شود. ساختار مقاله: مقاله‌ دارای بخش‌های زیر باشد: 1. عنوان مقاله 2. نام، نام‌خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/ نویسندگان، مرتبة علمی، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان به صورت زیرنویس قید شود. 3. چکیده (فارسی و انگلیسی) در این قسمت، مطالب اصلی مقاله به‌صورت فشرده (بین 200 تا 250 کلمه) بیان ‌شود. 4. کلیدواژه‌ها از میان واژه‌های اصلی مقاله، بین 3 ـ 5 واژه مشخص شود.

5. متن مقاله شامل مقدمه، محورهای اصلی و فرعی مربوط به موضوع، با عنوان‌های مشخص حداکثر در 20 صفحه باشد.

6. نتایج‌ تدوین یافته‌ها، بحث و جمع‌بندی مطالبی باشد که نویسنده در متن مقاله بیان می‌کند.

7. منابع به شکل‌های زیر تدوین می‌شوند: الف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، (سال انتشار) و شمارة صفحه در داخل پرانتز آورده می‌شوند. به طور مثال: (تقوی، 1384: 35) و(Goodman, 2003: 143) اگر به نام نویسنده در متن اشاره شود، سال انتشار داخل پرانتز و در انتهای آن جمله درج می شود. به طور مثال: تقوی ( 1384) و گودمن (2003). ب) اطلاعات منابع به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان‌ دیگر آورده می‌‌‌شوند. کتاب با یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان. محل نشر: ناشر. کتاب با بیش از یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام و نام و نام‌خانوادگی همکار(ان). (سال انتشار). عنوان. محل نشر: ناشر. ترجمة کتاب: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر. مقاله با یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان. نام نشریه، دوره، شماره: صفحة شروع و پایان مقاله. مقاله با بیش از یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام و نام و نام خانوادگی همکار(ان). (سال انتشار). عنوان. نام نشریه، دوره، شماره: صفحة شروع و پایان مقاله. مقاله در مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. صفحة شروع و پایان مقاله در نام مجموعه مقالات، نام و نام ‌خانوادگی گردآورنده(گان). محل نشر: ناشر. چکیدة مقاله: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان. نام نشریه. محل نشر: ناشر. گزارش: نام مؤسسه. (سال انتشار). عنوان. نام تهیه‌کننده. محل نشر: ناشر. پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان. پایان‌نامه دکتری/ کارشناسی ارشد. نام دانشگاه. روزنامه، خبرنامه: نام‌خانوادگی، نام. (سال، ماه و روز انتشار). عنوان. نام روزنامه/ خبرنامه. محل نشر. پایگاه اطلاعاتی اینترنت: نام‌خانوادگی، نام. (سال، ماه). عنوان. آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت.

8. تصویر و جدول با مأخذ، شماره و توضیحات کافی در بالای جدول و زیر تصویر تنظیم شود. جای تصاویر در داخل متن مشخص باشد. تصاویر با کیفیت 300DPI به صورت سیاه و سفید چاپ خواهند شد، مگر آن‌که ضرورت رنگی بودن آن‌ها قید شود.

9. ضمایم پیش از منابع و مآخذ به متن پیوست می‌شوند.

10. یادداشت‌ها به صورت پی‌نوشت نوشته می‌‌شوند و شمارة آن‌ها به صورت متوالی در متن مشخص می‌شود.

11. تشکر از افراد و مراجع پشتیبان مقاله در پانوشت صفحه اول مقاله درج می‌‌شود.

12. مقاله در اندازه صفحه A4 ، با فاصله تقریبی میان سطور 15/1 سانتی‌متر، با قلم B Zar و اندازه قلم 12 و برای عبارات لاتین با قلم 12 Times New Roman، با نرم افزار Word تایپ شده باشد. مسئولیت صحت و اعتبار علمی مطالب به عهده نویسنده(گان) است. مقاله‌ها به ترتیب تاریخ دریافت آنها چاپ می‌شوند. حق چاپ مقاله پس از پذیرش هیأت داوران و تحریریه به نشریه منحصر خواهد شد.

5432[1]Page: