آدرس مجله: مازندران، بابلسر، خیابان ولی عصر، پلاک 60، دفتر نشریه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی

تلفن های تماس: 35257949-011

                   09125439231 

پست الکترونیک: islamicarchaeology2015@gmail.com